Skip navigation

Zadanie 15

Zadanie 15

Usunięcie plików lub folderów spowoduje przeniesienie ich do:

a) folderu Dokumenty usunięte,

b) Kosza,

c) Panelu sterowania,

d) usuwa pliki i foldery z dysku bez możliwości ich odzyskania.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 15 tabeli pliku Odpowiedz.doc.