Skip navigation

Zadanie 44

Zadanie 44

Przejdź do witryny internetowej o adresie http://centrum.kiss.pl/zasoby/zadania/zadanie44.html.

Wypełnij formularz rezerwacji biletów na seans filmowy.

Kod, który zostanie wyświetlony po kliknięciu przycisku Dalej przekopiuj do wiersza 44 tabeli pliku Odpowiedz.doc.

Zapisz zmiany w pliku Odpowiedz.doc.