Skip navigation

Zadanie 8

Zadanie 8

Który z elementów adresu strony internetowej: https://www.mbank.pl jest protokołem?

a) https,

b) www,

c) mbank,

d) pl.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 8 tabeli pliku Odpowiedz.doc.