Skip navigation

Zadanie 41

Zadanie 41

Przejdź do witryny internetowej o adresie http://centrum.kiss.pl/zasoby/zadania/zadanie41.html.

Wypełnij formularz wprowadzając niekoniecznie prawdziwe dane.

W polu Komentarz wpisz: Egzamin ECDL.

Po wykonaniu powyższych czynności kliknij przycisk Wyślij.

Kod, który zostanie wyświetlony przekopiuj do wiersza 41 tabeli pliku Odpowiedz.doc.