Skip navigation

Zadanie 25

Zadanie 25

Plik Piractwo.doc zapisz jako dokument zwykły tekst o nazwie Piractwo.txt w folderze Materiały.