Skip navigation

S2 - ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł S2 - ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna wymaga od Kandydata nabycie umiejętności obsługi programu do tworzenia oraz modyfikowania prezentacji.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Obsługi programu tworzącego i umożliwiającego modyfikację prezentacji.
  • Umieszczania i modyfikacja na slajdach tekstu oraz formatowanie go w sposób czytelny dla odbiorców.
  • Umieszczania w prezentacji wykresów, obrazów, rysunków i schematów organizacyjnych.
  • Doboru właściwego układu slajdów.
  • Zapisywanie prezentacji w różnych formatach.
  • Stosowania animacji i różnych efektów przejść podczas pokazu prezentacji.

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł S2

Sylabus, wersja 5.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Moduł S2.

Pobierz spakowany plik Prezentacje OO.zip, rozpakuj go w folderze Moduł S2.

Wszystkie utworzone przez Ciebie pliki zapisuj w tym folderze.

Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, zatem jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.

Realny egzamin składa się z 32 pytań i poleceń. Czas trwania egzaminu wynosi 45 min. Aby umożliwić kandydatom nabycie umiejętności posługiwania się programem do tworzenia prezentacji dostępnych jest 50 pytań i zadań.