Skip navigation

Zadanie 14

Zadanie 14

Na slajdzie nr 3 zmniejsz szerokość tabeli tak, aby zmieściła się w obszarze slajdu.