Skip navigation

Zadanie 30

Zadanie 30

Na slajdzie nr 6 zmień rozmiar obrazu misia:

  • szerokość - 5cm,
  • wysokość - 4 cm.
Przesuń obraz w lewy, dolny narożnik.