Skip navigation

Zadanie 24

Zadanie 24

Na slajdzie nr 4 zmień wykres kolumnowy na liniowy.