Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

Wydrukuj prezentację Urząd.odp do pliku Urząd.pdf w układzie 4 slajdy na jednej stronie.

Zapisz plik w folderze Moduł S2.