Skip navigation

Zadanie 9

Zadanie 9

Zapisz plik Urząd miasta.odp jako Urząd.odp.