Skip navigation

Zadanie 21

Zadanie 21

Po slajdzie nr 3 wstaw nowy slajd w układzie tytuł i zawartość.

Na slajdzie nr 4 utwórz wykres Kolumnowy grupowany, pobierając dane ze slajdu nr 3.