Skip navigation

Zadanie 50

Zadanie 50

Ze wzorca prezentacji usuń obraz znajdujący się w prawym górnym rogu.

Zapisz wprowadzone zmiany, zamknij plik Firma.odp.