Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

Skopiuj ostatni slajd prezentacji Urząd.odp i wklej go na końcu prezentacji Firma.odp.

Zamknij plik Urząd.odp, zapisz wprowadzone zmiany.