Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

Otwórz plik Firma.odp.

Zmień orientację strony na pionową.