Skip navigation

Zadanie 18

Zadanie 18

Na slajdzie nr 3 usuń z tabeli kolumnę Liczba kobiet.