Skip navigation

Zadanie 43

Zadanie 43

Na ostatnim slajdzie wklej jeden akapit Pomocy na temat animacji niestandardowej.