Skip navigation

Zadanie 19

Zadanie 19

Na slajdzie nr 3 zmień szerokość drugiej kolumny tabeli tak, aby tekst mieścił się w jednym wierszu.