Skip navigation

Zadanie 41

Zadanie 41

Sprawdź pisownię w całej prezentacji Firma.odp. Usuń napotkane błędy.