Skip navigation

Zadanie 45

Zadanie 45

Na slajdzie nr 4 zmień szerokość strzałki na 0,3 cm.

Zmień styl końca strzałki na koło.