Skip navigation

Zadanie 36

Zadanie 36

Zapisz prezentację Urząd.odp jako pokaz programu OpenOffice.org XML 1.0 Prezentacja (.sxi).