Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

Na slajdzie nr 7 pokreśl tytuł slajdu.

Przesuń tabelę w dolną część slajdu.

Zmień kolor tła tylko tego slajdu na dowolny gradient.