Skip navigation

Zadanie 29

Zadanie 29

Na slajdzie nr 5 zgrupuj wszystkie kształty.