Skip navigation

Zadanie 5

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych zdań opisuje właściwy sposób dodawania tytułu slajdu?

Answers

Do wszystkich slajdów należy stosować taki sam tytuł.

Należy stosować czcionkę Times New Roman do wszystkich slajdów.

Każdy slajd powinien mieć inny tytuł.

Każdy tytuł należy pogrubić i dodawać do niego cień.

Opinia zwrotna