Skip navigation

Zadanie 28

Zadanie 28

W stopce slajdu nr 4 umieść tekst: Zmiany wykonał(a) - tu wpisz swoje inicjały.