Skip navigation

Zadanie 20

Zadanie 20

Na slajdzie nr 3 zmień kolor wypełnienie nagłówka tabeli na zielony.