Skip navigation

Zadanie 27

Zadanie 27

Na slajdzie nr 4 wstaw notatkę prezentera o treści: Wykres na podstawie danych ze slajdu nr 3.