Skip navigation

Zadanie 26

Zadanie 26

Na slajdzie nr 4 zmień kolor pierwszej linii wykresu na zielony.

Zmień szerokość linii na 0,2 cm.