Skip navigation

Zadanie 15

Zadanie 15

Na slajdzie nr 3, w tabeli zmień czcionkę na Verdana, wielkość 20.