Skip navigation

Zadanie 25

Zadanie 25

Na slajdzie nr 4 wpisz tytuł slajdu Wykres oraz tytuł wykresu: Liczba mieszkańców.