Skip navigation

Zadanie 44

Zadanie 44

Na slajdzie nr 2 prezentacji Firma.odp zmień odstępy przed i po akapicie na 0,5 cm.

Lista wypunktowana wyrównana będzie do prawej strony.