Skip navigation

Zadanie 35

Zadanie 35

Plik prezentacji Urząd.odp zapisz jako dokument typu Microsoft PowerPoint 97/2000/XP o nazwie Urząd.ppt.