Skip navigation

Zadanie 37

Zadanie 37

Dla całej prezentacji zastosuj dowolny efekt przejścia, przełączanie slajdów automatycznie po upływie np. 2 sek.