Skip navigation

Zadanie 47

Zadanie 47

Na slajdzie nr 5 przesuń strzałkę tak, aby jej część znalazła się pod obrazem.