Skip navigation

Zadanie 12

Zadanie 12

Na slajdzie nr 2, we władzach miasta przesuń Sekretarza poniżej Skarbnika.