Skip navigation

Zadanie 11

Zadanie 11

Na slajdzie nr 2 zmień listę numerowaną na punktowaną.