Skip navigation

B1 - ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem

Moduł B1

ECDL/ICDL - Podstawy pracy z komputerem wymaga od Kandydata umiejętności pracy z komputerem, zarządzania plikami i bezpiecznego przechowywania danych.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Podstawowych umiejętności i użytkowania komputerów.
 • Dostosowania parametrów systemu operacyjnego.
 • Tworzenia dokumentów tekstowych i ich wydruków.
 • Kompresji i dekompresji danych.
 • Sieci komputerowych.
  • Ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

  Pytania są zgodne z:

  ECDL/ICDL - Podstawy pracy z komputerem

  Moduł  B1

  Sylabus, wersja 1.0

  Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

  Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Moduł_B1.

  Pobierz spakowany plik Moduł_B1.zip, rozpakuj go w folderze Moduł_B1.

  Wszystkie utworzone przez Ciebie pliki zapisuj w tym folderze. Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.

  Realny egzamin składa się z 20 pytań teoretycznych i 16 zadań praktycznych. Czas trwania egzaminu wynosi 45 min. Aby umożliwić kandydatom sprawdzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności posługiwania się komputerem dostępnych jest 30 pytań teoretycznych i 20 zadań praktycznych.