Skip navigation

Zadanie 21

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Szerokopasmowego dostępu do Internetu nie zapewnia:

Answers

Radiowy, bezpłatny dostęp do Internetu, wykorzystujący kartę Wi-Fi komputera i punkty HOT SPOT.

Usługa dostępu do Internetu oferowana przez Orange, Plus lub firmę Netia.

Połączenie modemowe, dostępne linią telefoniczną o przepływności (ang. bitrate) do 56 kb/s.

Usługa firm oferująca telewizję, telefon i Internet przesyłaną jednym kablem.

Opinia zwrotna