Skip navigation

Zadanie 19

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Szybkość transferu danych w sieci mierzona jest w:

Answers

bps (bity na sekundę), kbps (kilobity na sekundę), mbps (megabity na sekundę).

Bps (bajty na sekundę), kBps (kilobajty na sekundę), MBps (megabajty na sekundę).

kB (kilobajty), MB (megabajty), GB (gigabajty).

kHz (kiloherce), MHz (megaherce), GHz (gigaherce).

Opinia zwrotna