Skip navigation

Zadanie 31

Zadanie 31

Otwórz plik Zadania.docx znajdujący się na Pulpicie, w folderze Moduł_B1.

Wykorzystując funkcję Pomoc systemu operacyjnego odszukaj informacje jak kopiować i wklejać pliki.

Przekopiuj fragment akapit z okna Pomoc do wiersza Zadanie 31 pliku Zadania.docx.