Skip navigation

Zadanie 23

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Ze względu na zasięg, sieci komputerowe dzielimy na:

Answers

AAN (ang. Academic Area Network), MAN (ang. Metropolitan Area Network), WAN (ang. Wide Area Network).

LAN (ang. Local Area Network), MAN (ang. Metropolitan Area Network), WAN (ang. Wide Area Network).

PAN (ang. Public Area Network), MAN (ang. Metropolitan Area Network), WAN (ang. Wide Area Network).

LAN (ang. Local Area Network), MAN (ang. Metropolitan Area Network), NAN (ang. Nowell Area Network).

Opinia zwrotna