Skip navigation

Zadanie 14

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby dodać lub usunąć drukarkę należy z menu Start wybrać:

Answers

Komputer.

Panel sterowania.

Urządzenia i drukarki.

Programy domyślne.

Opinia zwrotna