Skip navigation

Zadanie 11

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Ikony okna aplikacji służą do (w kolejności):

Answers

Zapisania danych, minimalizowania, powiększenia do pełnego ekranu, przywrócenie poprzedniego rozmiaru okna.

Zamknięcia, powiększenia do pełnego ekranu, przywrócenie poprzedniego rozmiaru, minimalizowania okna.

Zamknięcia, powiększenia do pełnego ekranu, minimalizowania, przywrócenie poprzedniego rozmiaru okna.

Cofnięcia ostatniego polecenia, minimalizowania, powiększenia do pełnego ekranu, przywrócenie poprzedniego rozmiaru okna.

Opinia zwrotna