Skip navigation

Zadanie 7

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Systemem operacyjnym są wszystkie programy:

Answers

Windows XP, Access, Linux, DOS.

Windows 7, Unix, MS Office.

Windows NT, Unix, OpenOffice.

Windows 8.1, Unix, Linux.

Opinia zwrotna