Skip navigation

Zadanie 27

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Zadaniem zapory sieciowej firewall jest:

Answers

Tylko blokada dostępu do sieci Internet programom zainstalowanym w komputerze.

Tylko blokada dostępu do komputera programom i osobom nieupoważnionym poprzez sieć Internet.

Blokada dostępu do i z sieci Internet dla programów i osób do tego nieupoważnionych.

Ochrona komputera przez zawirusowaniem.

Opinia zwrotna