Skip navigation

Zadanie 20

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w np. firmie lub organizacji to:

Answers

MAN (ang. Metropolitan Area Network).

Internet.

Intranet.

WAN (ang. Wide Area Network).

Opinia zwrotna