Skip navigation

Zadanie 42

Zadanie 42

Wyodrębnij do folderu Moduł_B1 plik Słownie.txt z pliku skompresowanego Słownie.zip.