Skip navigation

Zadanie 3

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Szybkość pracy procesora mierzona jest w:

Answers

Bitach, bajtach.

kB (kilobajtach), MB (megabajtach).

mHz (milihercach), kHz (kilohercach).

MHz (megahercach), GHz (gigahercach).

Opinia zwrotna