Skip navigation

Zadanie 16

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Na poniższym obrazku znajdują się ikony (w kolejności):

Answers

Skrót do programu Adobe Reader, folder o nazwie Prywatne, skrót do programu MS Word.

Skrót do programu Adobe Reader, skrót do folderu o nazwie Prywatne, skrót do programu MS Word.

Skrót do programu Adobe Reader, folder o nazwie Prywatne, skrót do dokumentu PESEL programu MS Word.

Programu Adobe Reader, folder o nazwie Prywatne, plik o nazwie PESEL programu MS Word.

Opinia zwrotna