Skip navigation

Zadanie 13

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby usunąć w edytorze tekstu znak z prawej strony kursora należy:

Answers

Nacisnąć klawisz Backspace.

Nacisnąć klawisz Delete.

Nacisnąć klawisz F4.

Nacisnąć klawisz Ctrl + F4.

Opinia zwrotna